2010
L'Oreal Girls Science Camp di Bella Campa, Gadog - Ciawi

L’Oreal Girls Science Camp 2010 di Bella Campa, Gadog – Ciawi